Pomiary elektryczne

 

Wykonuję prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznych:

 

- pomiary okresowe instalacji elektrycznych

- pomiary odbiorcze

- pomiary rezystancji uziemień

- pomiary natężenia oświetlenia

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

- oględziny instalacji elektrycznych

- próby wyłączników przeciwpożarowych

 

 

Sprawdzam instalacje przed i po zakupie domu.  Wszystkie prace dokumentowane są protokołami z wykonanych pomiarów.

 

 

 

 

gallery/123071_ab_00_fb.eps_1000
www.000webhost.com